SCALLOPED NAPKIN SET

Set of four cotton dinner napkins with satin stitch scallop trim.